Starta egen restaurang

Det är många saker att tänka på om man ska starta en egen verksamhet, och lika många, om inte fler, om verksamheten som ska startas är en restaurang.

En av de första sakerna du bör tänka på är vilken bolagsform som passar dig bäst. Beroende på om du väljer aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma krävs olika förutsättningar vad gäller startkapital och vilka registreringar som behöver göras.

Du måste givetvis hitta en lokal för din verksamhet. Beroende på om den behöver anpassas eller inte kan det vara nödvändigt att ansöka om bygglov. Bygglov behövs även om du till exempel vill sätta upp en fast fasadskylt utanför restaurangen. Det krävs självklart också om du tänker bygga en helt ny lokal. Läs mer om olika bygglov på malmo.se. Eftersom en restaurangverksamhet hanterar livsmedel måste du registrera din verksamhet hos Miljöförvaltningen. Det finns många regler kring livsmedelshantering och verksamheten som du bör läsa på innan du startar.luxury_restaurants

Beroende på vad du kommer att göra i restaurangen kan du också behöva flera andra tillstånd från olika myndigheter. Ett exempel som är vanligt för restaurangverksamhet är serveringstillstånd, som behövs om du vill kunna servera alkohol. Det ansöker du om hos tillståndsenheten. Om du vill ha ett dansgolv i restaurangen behöver du ansöka om ett danstillstånd. Det gör du hos Polisen. Där ansöker du också om tillstånd om du vill ha en uteservering. Läs mer om olika tillstånd på goteborg.se.

Du måste installera en fettavskiljare i avloppet när du bedriver livsmedelsverksamhet, och om du planerar att öppna en stor restaurang som hanterar stora mängder fett kan du även behöva ett uppsamlingskärl. Andra saker du behöver tänka på är att kontrollera med din kommun vad som gäller för avfallshantering och vilken myndighet du ska ansöka om tillstånd hos för att få installera en gasolspis.

Som nyföretagare eller småföretagare är det som synes många saker att tänka på. Det kan vara skönt att ha en sak mindre att behöva oroa sig för, och lämna till exempel faktureringen till någon annan. Det kan också vara en stor fördel att inte behöva ligga ute med kapital. Fakturino är en tjänst som förmedlar den aktör bland alla banker och finansbolag som passar just dig för detta ändamål. Läs mer på Fakturino.

Denna checklista är inte fullständig, och du bör alltid kontrollera med din kommun vad som gäller för de olika tillstånden, och om du behöver några ytterligare tillstånd. Men med detta har du i alla fall kommit en bit på väg mot att starta din egen restaurang.

pulse